Η Τσι-Μεντώνη έσπασε όλα τα

ρεκόρ! Μόνη υπάλληλος της ξενόδουλης πολιτικής συμμορίας (κατ’ ευφημισμόν κυβέρνηση), που και δεν κατέβηκε στις εκλογές και δεν άλλαξε ποτέ χαρτοφυλάκιο. Εδώ τσιμαντάρησε την Ακρόπολη, θ’ άφηνε την καρέκλα της; Εκρίθη διατηρητέα λόγω ικανοτήτων! Πώς να βρεθεί λυμεώνας αποτελεσματικότερος; Τέσσερα χρόνια  τώρα δεν άφησε πέτρα πάνω στην πέτρα στον πολιτισμό.