Γιατί να ξέρει ο Κούλης

αν έχει πρόσκληση από το γερόντιο του Μαύρου Οίκου Μπάιντεν; Σιγά μην τον ρωτήσουν τ’ αφεντικά! Απλό θαλαμοφύλακα Γκραικυλίας τον έχρισαν με την συνενοχή του όχλου! Ολόσωστα το ταξίδι του στις Η.Π.Α. ανακοίνωσε ο καθ’ ύλην αρμόδιος τοπάρχης της αποικίας! Ο Αμερικάνος πρεσβευτής στην Αθήνα! Αν μας καλέσουν, θα πάμε-απάντησε ο έτι αγνοών πιστός πράκτωρ…