Δεν είναι ήρωες οι δυο

τραγικοί πιλότοι του πυροσβεστικού αεροσκάφους!! Μόνο θύματα του φρικτού Καπιταλισμού κι εν προκειμένω του εγκληματία (ως ηθικού αυτουργού) Κούλη! Κόψτε την άθλια ηρωική παπαρολογία! Ιδιαίτερα οι προοδευτικοί, οι επαναστάτες, μη χύνετε νερό στο μύλο του Κεφαλαίου, που ανέκαθεν ζητά αίμα “ηττημένων” να ξεπλένει στον όχλο τα εγκλήματα του και να τα θεριεύει για το κέρδος!