ΕΝΑ ΠΗΔΗΜΑ,

μην το πω αλλιώς και παρεξηγηθώ, που συχνά επιδιώκει, ανέχεται σκόπιμα ή ίσως φαντασιώνεται, είναι αρκετό να κάνει χρυσές δουλειές! Ολυμπιακά και άλλα μετάλλια, πολιτικές και υπουργικές έδρες, «σώου» στα βοοθροκάναλα και σίγουρη κοινωνική αναρρίχηση στην σάπια κοινωνία, που είναι λύμα της. Εκτός απ’ την γερή κονόμα! Πάει… πατρικά στο δωμάτιο προϊσταμένου, ούσα ενήλιξ, κάνεις την δουλειά (καθεμιά με τον τρόπο της) και ραντεβού με την δόξα! Φεμινισμός!