ΕΞ αποστάσεως…

Σιγά μη φτιάχνουν σχολεία σε νησάκια 200-400 κατοίκων! Για να διορίζουν δάσκαλους και καθηγητές; Θα μοιράζουν καμιά πενηνταριά οθόνες και κόφτε τον λαιμό σας, ακρίτες! Θα μαθαίνετε τ’ απολύτως απαραίτητα. Μόνο να βάζετε, φέρ’ ειπείν, την υπογραφή στην καταδίκη σας…Και πολύ σας είναι!