Θα σκάσουμε στα γέλια στις εκλογές

Θα σκάσουμε στα γέλια στις εκλογές