Μαφία, Κόζα νόστρα

κανονική και με την βούλα της ξενόδουλης εξουσίας, αγέλη ανειδίκευτων «ειδικών» σκουληκιών του Καπιταλισμού λυμαίνεται τις οθόνες και  διακηρύττει περισπούδαστα, χωρίς ντροπή και τσίπα: Κανένα αποχετευτικό δεν θα μπορούσε ν’ αντιμετωπίσει την πλημμύρα στον Θεσσαλικό κάμπο. Για αυτό δεν κάνανε κανένα λειτουργικό αποχετευτικό έργο, φάγανε όλα τα λεφτά και… πιάσανε τόπο!!