Ο Γκλύσμπουργκ μας έλειπε,

πέθανε και βρήκαν μια βδομάδα τζάμπα σπαραξικάρδιο, γλυκερό πρόγραμμα τα βοθροκάναλα, ο όχλος αναίτιο, φτηνιάρικο, χυδαίο κοπετό και η πολιτική συμμορία Γκραικυλίας βήμα προεκλογικής προβολής. Ξεχάστηκαν “η προίκα της Σοφίας”, τα πραξικοπήματα, η παλατιανή  καμαρίλα του κω@@@@@δου της Φρεί/κης, όπως τον έλεγαν οι παλιοί και δεινά παθόντες…