Ο φασίστας Κούλης είναι

με τους Εβραίους δολοφόνους.  Με τα θύματα θα ήτανε; Ως πιστός πράκτωρ των Αμερικάνων με την σειρά του εκτελεί τις εντολές τους. Όταν  σφίγγουν τα γάλατα οι ξένοι επιβήτορες της αποικίας Γκραικυλίας απαιτούν καθαρές θέσεις. Πώς το έλεγε ο Αντώνης Σαμαράκης; Δεν αρκεί να μην είστε εναντίον μας, πρέπει καθημερινά να δουλεύετε υπέρ μας!