Σκυλοπόπ “τραγουδιστής” πήρε

χαρτοφυλάκιο στην νέα κυβέρνηση Λευκωσίας. Επιτέλους πρωτοποριακό δείγμα γραφής! Η κίνηση ματ να λυθεί στα σίγουρα το Κυπριακό πρόβλημα!! Και η Αννούλα του χιονιά, μπουκάλα; Αυτή δεν είναι Κυπρία, δεν πονά τόσα χρόνια την εθνική υπόθεση; Περισσεύουν τα πάσης φύσεως ψώνια και ο ηλίθιος, διεφθαρμένος και ψεκασμένος όχλος έχει πολλές επιλογές.