Χρόνια 4 πέρασαν

να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα για την ανασυγκρότηση της καμένης περιοχής Μάτι Αττικής! Ήταν 23 Ιουλίου 2018,  με 102 νεκρούς, αλλά δεν ιδρώνει το παχύδερμο της ξενόδουλης εξουσίας. Βάλτε άλλα τόσα έτη για να βγει ρυμοτομικό σχέδιο. Στην επόμενη γενιά θ’ αρχίσουν να το κτίζουν! Φαντάζεστε να μη ζούσαμε σε ψηφιακό μεσαίωνα και γραφειοκρατία!