35.000 δολοφόνησαν οι Εβραίοι

35.000 δολοφόνησαν οι Εβραίοι