Πού κατάντησες Ε.Σ.Σ.Δ.

πάλαι ποτέ παγκόσμια ελπίδα!  Βαρέλι της κόλασης δίχως πάτο. Πλήρης διάλυση και  αποσύνθεση, παντού ταπεινωτικές ήττες. Η Ουκρανία ήταν μόνο η αστραπή, που φώτισε τα ερείπια της χαμένης υπερδύναμης. Γύρευε πόσο ευτυχισμένος και δικαιωμένος είναι ο όχλος σου, που γκρέμισε το σοσιαλιστικό  σύστημα! Τί είναι 150 νεκροί μπροστά σε όσα έρχονται για όλη την Γη;