Κατηγορία: Δρεπάνι και σφυρί

Αρχική Δρεπάνι και σφυρί
Άρθρο

ΣΕ ΛΑΘΟΣ

πρόσωπα δόθηκε το Βραβείο Νόμπελ της Χημείας. Αναμφίβολα έπρεπε ν’ απονεμηθεί στους φωστήρες, που έφτιαξαν στο εργαστήριο τον SARS-COV-2 για τον Α’ Παγκόσμιο Βιοχημικό Πόλεμο του Καπιταλισμού κατά της ανθρωπότητας. Άδοξα πειραματίζονταν τα παλικάρια 20 συναπτά χρόνια με νυχτερίδες; Αδικία!

Άρθρο

ΑΨΙΔΕΣ

υδάτινες, λυροπάντουρα, τσικουδιά, πεντοζάλη για να υποδεχτούν τους πρώτους Δυτικούς νεοβάρβαρους αφεντάδες, που με την ιδιότητα του φτηνοτουρίστα, τίγκα στον Κορωνοϊό, ήρθαν στην Γκραικυλία αφενός για την θερινή τακτική επιθεώρηση της αποικίας τους και αφετέρου για ν’ αδειάσουν το βαρύ ιικό φορτίο. Και στην Κρήτη σύντεκνοι; Παντού ραγιάς ο Ξένιος Ζευς; Τρίζουν τα κόκκαλα μυριάδων...